Kiermasz przedświąteczny w KBP-20016.03.2016, 10:18:00

Uczestnicy i personel Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w Krakowie zapraszają na kiermasz przedświąteczny do budynku KBP-200 (atrium).

Środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na poszerzanie oferty rehabilitacyjnej dla uczestników, zakup środków potrzebnych do działalności statutowej, jak również dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego dla podopiecznych.

Serdecznie zapraszamy na kiermasz!!!