Kasa PKP

Dla wszystkich korzystających ze stacji kolejowej Kraków Business Park, w budynku KBP-200 uruchomiono Punkt kasowy PKP.

Wejście do kasy przez Restaurację Krakowie Przedmieście.