Poczta

Na terenie KBP w budynku KBP-1000 znajduje się Oddział Poczty Polskiej.